optional logo

Kasser

Meddelelse til købere

Meddelelse til købere af fisk på Hanstholm Fiskeauktion


1. Fra dags dato indføres der pant på Box Pool Solutions (BPS) kasser på 15,50 kr.

2. Administrationen af pantsystemet foretages af Hanstholm Fiskeauktion i samarbejde med Hanstholm Fiskeriforening og SE Packing System A/S.

3. Det betyder, at kassesatsen på BPS’s kasser ændres fra 2,78 kr. til 18,28 kr.

4. Ultimo hver måned vil Hanstholm Fiskeauktion lave en opgørelse over de kasser som Hanstholm Fiskeriforening har registreret som afleveret. Samtidig vil tilbagebetaling af pant finde sted.

5. Ved eksport skal køber senest 24 timer efter afsendelse meddele SE Packing System A/S:
  • Dato:
  • Modtager:
  • Antal:
5a. Oplysningerne skal mailes direkte til SE ved brug af vedhæftede skabelon da SE Packing System A/S har en eksklusiv aftale om indsamling af BPS’s kasser i:
  • Frankrig (Boulogne-Sur-Mer)
  • UK (Humberside, Peterhead og Fraserbourgh)
  • Holland
  • Tyskland
  • Polen *)
  • Andre destinationer kun efter aftale.
  • *) Eksportører, der har egne fabrikker i Polen, kan selv stå for hjemtransport af emballage, men hæfter så for emballagen. I sådanne tilfælde faktureres eksportøren 1,00 kr. pr. kasse i leje (eksportgebyr) pr. omløb. Umiddelbart efter SE Packing System A/S har modtaget rettidig meddelelse om eksport frigøres køber for pantet og ansvaret. SE Packing System A/S’s priser fremgår af vedhæftede prisblad, og køber bliver løbende faktureret og Hanstholm Fiskeauktion vil stå for opkrævning af beløbene, som modregnes i den enkelte fiskeeksportøres panttilgodehavende.
6. Ingen køber kan godskrives for flere kasser, end man har købt. Det gælder såvel for pant som ansvar for kasserne.

7. I princippet 0-stilles eksportørerne pr. 31. december 2015 for deres saldi af kasser fra BPS, men fremadrettet vil den enkelte eksportør være ansvarlig for eventuelle mankoer af BPS’s kasser, og det kan komme på tale, at man skal erstatte manglende kasser.

8. Pantsystemet er udgiftsneutral, og skulle gerne bidrage til, at kasserne ikke ”forsvinder”, og der således er grundlag for at have en beholdning af kasser, så vi kan servicere de UK både, der bruger BPS’s kasser.